Inner Ear Biology Workshop 2014 in Kyoto

Organizing Committee

President

 • Juichi Ito, MD, PhD (Kyoto University)

International Advisory Board

 • Karen B. Avraham (Israel)
 • Barbara Canlon (Sweden)
 • Albert Edge (USA)
 • Anthony Gummer (Germany)
 • Stefan Heller (USA)
 • Matthew W. Kelley (USA)
 • Marlies Knipper (Germany)
 • Sang-Heun Lee (Korea)
 • David J. Lim (USA)
 • Seung-Ha Oh (Korea)
 • Jean-Luc Puel (France)
 • Ilmari Pyykkö (Finland)
 • Yehoash Raphael (USA)
 • Helge Rask-Andersen (Sweden)
 • Edwin W. Rubel (USA)
 • Joseph Santos Sacchi (USA)
 • Jochen Schacht (USA)
 • Isabel Varela-Nieto (Spain)
 • Hans-Peter Zenner (Germany)

Local Advisory Board

 • Katsumi Doi
 • Kiyofumi Gyo
 • Akira Hara
 • Katsuhisa Ikeda
 • Tetsuo Ikezono
 • Kazuo Ishikawa
 • Seiji Kakehata
 • Yukio Katori
 • Ken Kitamura
 • Izumi Koizuka
 • Kozo Kumakawa
 • Shingo Murakami
 • Yasushi Naito
 • Takashi Nakagawa
 • Kaoru Ogawa
 • Koichi Omori
 • Masafumi Sakagami
 • Hiroaki Sato
 • Mamoru Suzuki
 • Haruo Takahashi
 • Sugata Takahashi
 • Noriaki Takeda
 • Tetsuya Tono
 • Shin-ichi Usami
 • Hiroshi Yamashita
 • Tatsuya Yamasoba

Local Program Committee

 • Nobuhiro Hakuba
 • Harukazu Hiraumi
 • Kotaro Ishikawa
 • Akinobu Kakigi
 • Sho Kanzaki
 • Tadashi Kitahara
 • Shin-ichiro Kitajiri
 • Takuji Koike
 • Atsushi Matsubara
 • Nozomu Matsumoto
 • Takeshi Matsunobu
 • Ryosei Minoda
 • Yoshihiro Noguchi
 • Takeshi Oshima
 • Hirofumi Sakaguchi
 • Tatsunori Sakamoto
 • Yutaka Takumi
 • Akiko Taura
 • Daisuke Yamashita

Secretaries General

 • Takayuki Nakagawa (Kyoto University)
 • Norio Yamamoto (Kyoto University)