Inner Ear Biology Workshop 2014 in Kyoto

Map of Kyoto

Map of Kyoto
1 Grand Prince Hotel Kyoto
5-minute walk to Conference Center
Tel: +81-75-712-1111, Fax: +81-75-712-7677
http://www.princehotels.co.jp/kyoto/
7 Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo
5-minute walk to subway Karasuma-Oike station
Tel: +81-75-256-3331
http://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-sanjo/
2 Westin Miyako Hotel Kyoto
5-minute walk to subway Keage station
Tel: +81-75-771-7111, Fax: +81-75-751-2490
http://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/
8 Mitsui Garden Hotel Kyoto Shijo
5-minute walk to subway Shijo station
Tel: +81-75-361-5531
http://www.gardenhotels.co.jp/kyoto-shijo/
3 Hotel Monterey Kyoto
5-minute walk to subway Karasuma-Oike station
Tel: +81-75-251-7111, Fax: +81-75-251-7112
http://www.hotelmonterey.co.jp/kyoto/
9 Hotel Gimmond Kyoto
5-minute walk to subway Karasuma-Oike station
Tel: +81-75-221-4111, Fax: +81-75-221-8250
http://gimmond.co.jp/
4 New Miyako Hotel
6-minute walk to Kyoto station
Tel: +81-75-661-7111, Fax: +81-75-661-7135
http://www.miyakohotels.ne.jp/newmiyako/
10 Hotel Hokke Club Kyoto
3-minutes walk to Kyoto station
Tel: +81-75-361-1251
http://www.hokke.co.jp/2601/
5 Karasuma Kyoto Hotel
1-minute walk to subway Shijo station
Tel: +81-75-371-0111
http://www.kyotohotel.co.jp/karasuma/
11 VIA Inn Kyoto Shijo-Muromachi
5-minute walk to subway Shijo station
Tel: +81-75-256-6111, Fax: +81-75-256-6112
http://kyoto.viainn.com/english
6 Hearton Hotel Kyoto
5-minute walk to subway Karasuma-Oike station
Tel: +81-75-222-1300
http://www.hearton.co.jp/kyoto/
12 Kyoto Garden Hotel
5-minute walk to subway Karasuma-Oike station
Tel: +81-75-255-2000, Fax: +81-75-255-2389
http://www.kyoto-gardenhotel.co.jp/
  The Sodoh Higashiyama
366 Yasaka Kami-machi, Yasakadori Shimokawara Higashi-iru, Hogashiyama-ku, Kyoto
Tel: 075-541-3310
  Kanze Kaikan Noh Theater
44 OkazakiEnshoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto
Tel: 075-771-6114
A Ganko Nijoen
Tel: 075-223-3456
   
B Irohakaruta
Tel: 075-223-3434
   
C Shimogamo Saryo
Tel: 075-701-5185